Praktijkinformatie · Algemeen

afbeelding van op verschillende manieren communicerende kinderen

Praktijk voor logopedie ’t Centrum is een moderne praktijk in het hartje van Boxtel. In 1998 is de praktijk in de huidige vorm gevestigd aan de Rechterstraat op nummer 84. In 2017 is de praktijk verhuisd naar Pelgrimspad 3. Sinds 2008 is er een dependance in het centrum van Liempde. In november 2011 is de dependance in Best een feit. In 2019 is de praktijk uitgebreid met een locatie in Medisch Centrum Liempde.

De praktijk wordt geleid door Drs. Miranda Everaerd. Zij is vanaf de start werkzaam in de praktijk; eerst in loondienst, vanaf 2002 als praktijkhouder. Vanaf 2011 is Ans Schalks werkzaam in de praktijk op de locatie Boxtel. De logopedisten zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor logopedie, de NVLF en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

logo van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatroe logo van het Kwaliteitsregister Paramedici logo van Directe Toegankelijkheid Logopedie

In de praktijk worden de meest uiteenlopende logopedische problemen behandeld, zoals spraak- en taalontwikkelingsproblemen, open mondgedrag, stemklachten, slikklachten en stotteren. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘stoornissen’. Ans Schalks heeft een verbijzondering voor stotteren. Dit betekent dat zij uursbehandleingen mag geven om zo de problemen effectiever aan te kunnen pakken.

De cliëntenpopulatie varieert van 0 tot 110 jaar. In principe vindt behandeling in de praktijk plaats, maar indien nodig kan behandeling ook aan huis gegeven worden. In bijzondere gevallen is logopedie via internet zelfs mogelijk . De contacten met artsen, leerkrachten en andere betrokkenen worden goed onderhouden. U kunt met of zonder verwijzing bij ons terecht vanwege de Directe Toegankelijkheid Logopedie. Meer hierover kunt u lezen onder 'werkwiijze'.

Voor het maken van een afspraak is de praktijk iedere werkdag telefonisch te bereiken. Het kan gebeuren dat we de telelfoon niet direct kunnen beantwoorden , omdat we druk bezig zijn. Afspraken kunnen in Best, Boxtel of Liempde worden gemaakt. Op dinsdag bestaat de mogelijkheid om ’s avonds een afspraak te maken in Boxtel. De praktijk is iedere werkdag telefonisch bereikbaar op nummer 06 - 123 94 188 of 0411 - 689 007.


De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51832712.